Регистрация Юридическо лице

Инструкция за регистрация

За да направите регистрация чрез електронен подпис е необходимо да свалите електронния формуляр "Заявение за регистрация в системата за сигурно електронно връчване - Юридическо лице", да попълните данните на юридическо лице и да го подпишете с Електронен подпис. Завършете регистрацията като качите обратно попълнения и подписан формуляр във формата по-долу и попълните останалите полета.;

Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване
Моля, попълнете формата за регистрация на кирилица!

Данни за профила

Моля, въведете мобилен телефон във формат 359 xxx xxxxxx!

Представител на Юридическото лице

За да регистирате профил на юридическо лице е нужно да имате регистрация като физическо такова.
Моля попълнете потребителското име и паролата на своя профил:


Декларирам, че информацията, посочена в тази форма, е вярна и точна. Известно ми е, че за умишлено попълване на неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.