ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Министерство на електронното управление

Стартира се процес по електронна автентикация