ЗА БИЗНЕСА
ЗА ГРАЖДАНИТЕ
ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ДА
ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Съобщение

Поради необходимост от оптимизиране работата на системата, след 25.05.2020 г. нотификациите към административни органи ще се изпращат само по имейл адреса, вписан в профила.

Съобщение

Във връзка с повишаване сигурността на системата за сигурно електронно връчване, Ви уведомяваме, че считано от 01.11.2019 г. се преминава към използване на TLS 1.2 за покриване на изискванията за установяване на по-високо ниво на сигурност. Съгласно изискванията на нормативната уредба и техническа спецификация за съответствие с единния технически протокол, трябва в посочения срок да приложите изискванията за осигуряване на поддръжка на TLS 1.2 от сървърите си и от деловодната система.

Потребителите на ССЕВ, които не преминат към версия TLS 1.2 в срок до 31.10.2019г., няма да имат достъп до системата за сигурно електронно връчване, тъй като няма да изпълняват нивото на сигурност, дефинирано в нормативната уредба.

Предимства

 • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача
 • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя
 • Сигурност и защитеност на комуникацията
 • Доказателствена тежест на комуникацията
 • Гаранция за автентичност на обменените документи

Как се използва?

 • В случай, че нямате регистрация, регистрирайте се. За регистрация ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.
 • За юридически лица - след регистрацията изчакайте одобрение от администраторите на системата.
 • Влезте в Системата за сигурно електронно връчване и изпратете или получете съобщение или документи.

Регистрирани участници

 • Брой регистрирани администрации: 1357
 • Пълен списък на регистрираните е наличен тук
 • Брой регистрирани лица по чл. 1, ал. 2 ЗЕУ: 5003
 • Брой регистрирани други ЮЛ: 6277

Полезни връзки

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 • Портал за обществени консултации
 • Портал за отворени данни на Република България