ЗА БИЗНЕСА
ЗА ГРАЖДАНИТЕ
ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ДА
ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Предимства

 • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача
 • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя
 • Сигурност и защитеност на комуникацията
 • Доказателствена тежест на комуникацията
 • Гаранция за автентичност на обменените документи

Как се използва?

 • В случай, че нямате регистрация, регистрирайте се. За регистрация ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.
 • За юридически лица - след регистрацията изчакайте одобрение от администраторите на системата.
 • Влезте в Системата за сигурно електронно връчване и изпратете или получете съобщение или документи.

Регистрирани участници

 • Брой регистрирани администрации: 986
 • Пълен списък на регистрираните е наличен тук
 • Брой регистрирани лица по чл. 1, ал. 2 ЗЕУ: 1229
 • Брой регистрирани други ЮЛ: 106

Полезни връзки

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 • Портал за обществени консултации
 • Портал за отворени данни на Република България