ЗА БИЗНЕСА
ЗА ГРАЖДАНИТЕ
ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ДА
ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Съобщение

Във връзка с повишаване сигурността на системата за сигурно електронно връчване, Ви уведомяваме, че считано от 01.11.2019 г. се преминава към използване на TLS 1.2 за покриване на изискванията за установяване на по-високо ниво на сигурност. Съгласно изискванията на нормативната уредба и техническа спецификация за съответствие с единния технически протокол, трябва в посочения срок да приложите изискванията за осигуряване на поддръжка на TLS 1.2 от сървърите си и от деловодната система.

Потребителите на ССЕВ, които не преминат към версия TLS 1.2 в срок до 31.10.2019г., няма да имат достъп до системата за сигурно електронно връчване, тъй като няма да изпълняват нивото на сигурност, дефинирано в нормативната уредба.

Предимства

 • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача
 • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя
 • Сигурност и защитеност на комуникацията
 • Доказателствена тежест на комуникацията
 • Гаранция за автентичност на обменените документи

Как се използва?

 • В случай, че нямате регистрация, регистрирайте се. За регистрация ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.
 • За юридически лица - след регистрацията изчакайте одобрение от администраторите на системата.
 • Влезте в Системата за сигурно електронно връчване и изпратете или получете съобщение или документи.

Регистрирани участници

 • Брой регистрирани администрации: 1199
 • Пълен списък на регистрираните е наличен тук
 • Брой регистрирани лица по чл. 1, ал. 2 ЗЕУ: 1664
 • Брой регистрирани други ЮЛ: 891

Полезни връзки

 • Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 • Портал за обществени консултации
 • Портал за отворени данни на Република България