ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване

Държавна агенция „Електронно управление”

Стартира се процес по електронна автентикация