Регистрация Физическо лице

Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил.
Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за сигурно електронно връчване.
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация Юридическо лице

Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. За регистрацията на Юридическо лице е нужно да имате вече създаден профил като физическо лице. След това трябва да попълните и подишете с персонален ектронен подпис формуляра за регистрация. След създаване на регистрацията, моля изчакайте да бъдете информирани за нейната активация!
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на администрация

За регистрация на администрации и лица по чл.1 ал.2 - заявление до Председателя на Държавна агенция "Електронно управление" (попълва се електронно)

За регистрация на структура/и на администрации и лица по чл.1 ал.2 - Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

За повече информация виж на страницата на ДАЕУ


Вече сте потребител на системата? Можете да започнете да я използвате, като влезете на страницата за ВХОД.