Регистрация Физическо лице

Като Физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени съобщения, както и да управлявате своя профил.
Моля, изберете начин за удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата за Електронно Връчване.
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация Юридическо лице

Профилът на Юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. За регистрацията на Юридическо лице е нужно да имате вече създаден профил като физическо лице. След това трябва да попълните и подишете с персонален ектронен подпис формуляра за регистрация. След създаване на регистрацията, моля изчакайте да бъдете информирани за нейната активация!
РЕГИСТРАЦИЯ

Вече сте потребител на системата? Можете да започнете да я използвате, като влезете на страницата за ВХОД.